Semantic tensor networks for large data sets analysis

Project funded by Narodowe Centrum Nauki (OPUS 8) Number: 2014/15/B/ST6/05204

Numer projektu: 

2014/15/B/ST6/05204

Termin: 

30/09/2015 to 29/03/2019

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Publications: