Analiza obrazów wielomodalnych dla potrzeb nieinwazyjnej diagnostyki ortodontycznej

TytułAnaliza obrazów wielomodalnych dla potrzeb nieinwazyjnej diagnostyki ortodontycznej
Publication TypeBook
Rok publikacji2013
AutorzyTomaka A A
PublisherInstytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
CityGliwice, ul. Bałtycka 5
ISBN Number978-83-62652-46-4

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)