Szkoła doktorska

Od 2018 roku Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk prowadzi kształcenie doktorantów w ramach szkół doktorskich: Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN oraz Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

Historia zmian

Data aktualizacji: 15/02/2021 - 20:44; autor zmian: ()

Od 2018 roku Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk prowadzi kształcenie doktorantów w ramach szkół doktorskich: Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN oraz Wspólnej Szkoły Doktorskiej.