Analiza wydajności mechanizmu RED za pomocą łańcuchów Markowa z czasem ciągłym

TytułAnaliza wydajności mechanizmu RED za pomocą łańcuchów Markowa z czasem ciągłym
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2006
AutorzyGrochla K, Pecka P
Conference NameMateriały Konferencji Sieci Komputerowe

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)