Aplikacje sieci świadomej treści

TytułAplikacje sieci świadomej treści
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2012
AutorzyKosiedowski M., Kuśmierek E., Stroiński A., Cholewa M, Głomb P, Opozda S, Romaszewski M, Sochan A, Bęben A., Krawiec P.
JournalPrzegląd telekomunikacyjny
ISSN1230-3496
AbstractArtykuł przedstawia aplikacje korzystające z sieci świadomej treści PI CAN opracowanej w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP)1. Są to trzy aplikacje oferujące dostęp do treści multimedialnych: HomeNetMedia dla celów rozrywki, Rozproszone Wirtualne Muzeum dla edukacji oraz Biblioteka Cyfrowa Pacjenta dla przekazywania informacji medycznej. Scharakteryzowana została funkcjonalność sieci PI CAN z punktu widzenia aplikacji wraz z zasadami współpracy z użytkownikami, tj. dostawcami i konsumentami treści. Poszczególne aplikacje omówione zostały ze wskazaniem sposobu wykorzystania sieci świadomej treści oraz implementacji usług zewnętrznych powiązanych z siecią PI CAN specyficznych dla aplikacji. Przedstawione zostały również wyniki integracji poszczególnych aplikacji z siecią PI CAN oraz wyniki przeprowadzonych testów.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)