Aplikacje w Projekcie Inżynieria Internetu Przyszłości

TytułAplikacje w Projekcie Inżynieria Internetu Przyszłości
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2011
AutorzyGrzech A, Juszczyszyn K, Świątek P., Mazurek C., Sochan A
JournalPrzegląd telekomunikacyjny
ISSN1230-3496
AbstractW artykule przedstawiono cztery grupy aplikacji opracowywanych w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP) charakterystycznych dla aktualnych i perspektywicznych zastosowań Internetu: sieci otoczenia człowieka, ochrony zdrowia, edukacji i dostarczania treści. Opracowywane aplikacje będą wykorzystywać własności trzech Równoległych Internetów wykorzystujących różne, pracujące równolegle i korzystające z różnych zasobów komunikacyjnych, płaszczyzny sterowania i danych do realizacji różnych usług udostępnianych w sieciach wirtualnych przez różnych operatorów.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)