Application of Advanced Spectral Analysis for Rehabilitation Progress Estimation Concerning Patients after Ischemic Brain Stroke

TytułApplication of Advanced Spectral Analysis for Rehabilitation Progress Estimation Concerning Patients after Ischemic Brain Stroke
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2014
AutorzyTkacz E, Provaznik I, Kostka P
JournalInternational Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics
Volume4

Plik PDF: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 17/11/2020 - 10:54; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)