Assessment of symptom severity in psychotic disorder patients based on heart rate variability and accelerometer mobility data

TytułAssessment of symptom severity in psychotic disorder patients based on heart rate variability and accelerometer mobility data
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2024
AutorzyKsiążek K
Secondary AuthorsMasarczyk W, Głomb P, Romaszewski M, Stokłosa I, Ścisło P, Dębski P, Pudlo R, Buza K, Gorczyca P, Piegza M
JournalComputers in Biology and Medicine
Volume176
Date Published05/2024
ISSN0010-4825
Słowa kluczoweaccelerometer, bipolar disorder, heart rate variability, Mobility, PANSS, Polar H10, schizophrenia
URLhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482524006280
DOI10.1016/j.compbiomed.2024.108544

Historia zmian

Data aktualizacji: 08/05/2024 - 13:31; autor zmian: Michał Romaszewski (michal@iitis.pl)