Budowa powierzchniowych modeli przestrzennych z wykorzystaniem metod geometrii obliczeniowej

TytułBudowa powierzchniowych modeli przestrzennych z wykorzystaniem metod geometrii obliczeniowej
Publication TypeBook
Rok publikacji2016
AutorzySkabek K
PublisherIITIS PAN
CityGliwice

Historia zmian

Data aktualizacji: 27/10/2017 - 13:24; autor zmian: (krzysiek@iitis.pl)