Central limit theorem for reducible and irreducible open quantum walks

TytułCentral limit theorem for reducible and irreducible open quantum walks
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2016
AutorzySadowski P, Pawela Ł
JournalQuantum Information Processing
Volume15
Issue7
Start Page2725

Historia zmian

Data aktualizacji: 24/06/2016 - 10:55; autor zmian: Łukasz Pawela (lpawela@iitis.pl)