Correlation between TMD and Cervical Spine Pain and Mobility: Is the Whole Body Balance TMJ Related?

Historia zmian

Data aktualizacji: 17/11/2020 - 11:06; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)