Data Types and Operations for Striated Toolmark Identification

TytułData Types and Operations for Striated Toolmark Identification
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji1998
AutorzyLuchowski L, Philipp M
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume10
ISSN0867-2121

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)