Detekcja i estymacja parametrów ruchu z wykorzystaniem klasteryzacji

TytułDetekcja i estymacja parametrów ruchu z wykorzystaniem klasteryzacji
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji1997
AutorzyWrześniowski M., Philipp M, Tomaka A A
JournalZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej
AbstractOpracowanie przedstawia metodę detekcji i estymacji parametrów ruchu wykorzystującą algorytm klasteryzacji oraz podaje modyfikację procesu pasowania klasterów. Zaletą metody jest względnie mała wrażliwość na zniekształcenia sceny w ruchomych obrazach. Skuteczność metody została przedstawiona na podstawie analizy sekwencji obrazów o różnym stopniu złożoności. Wyniki przeprowadzonych badań zamieszczono w tabelach. Aby uwydatnić cel modyfikowania algorytmu, porównano wyniki detekcji ruchu na tych samych sekwencjach obrazów.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)