Diffusion Model of RED Control Mechanism

TytułDiffusion Model of RED Control Mechanism
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2001
AutorzyLaalaoua R., Czachórski T, Jędruś S, Atmaca T.
Conference NameProc. of International Conference on Networking ICN01, July 9-13, 2001, CREF, Universite de Haute Alsace, Colmar, France

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)