Dynamiczne zarządzanie realizacją programów równoległych w środowisku rozproszonym

TytułDynamiczne zarządzanie realizacją programów równoległych w środowisku rozproszonym
Publication TypeThesis
Rok publikacji2006
AutorzyNowak M
Date Published9
UniversityIITiS PAN
CityGliwice
Thesis Typephd

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)