Identical particles as a genuine non-local resource

TytułIdentical particles as a genuine non-local resource
Publication TypeJournal Article
Rok publikacjiSubmitted
AutorzyBłasiak P, Markiewicz M
JournalarXiv preprint
VolumearXiv:2404.17339

Historia zmian

Data aktualizacji: 07/05/2024 - 12:18; autor zmian: Marcin Markiewicz (mmarkiewicz@iitis.pl)