Implementation of the View-Dependent Progressive Meshes for Virtual Museum

TytułImplementation of the View-Dependent Progressive Meshes for Virtual Museum
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2010
AutorzySkabek K, Francki M., Winiarczyk R
JournalConference on Human System Interaction, HIS’2010, Rzeszów

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)