Intelligent Information Systems, Knowledge Discovery, Big Data and High Performance Computing

TytułIntelligent Information Systems, Knowledge Discovery, Big Data and High Performance Computing
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2013
AutorzyGorawski M
EditorBorzemski L, Grzech A, Świątek J, Wilimowska Z
Book TitleInformation Systems Architecture and Technology
ChapterLoad Balancing in Data Warehouse – Evolution and Perspectives
PublisherOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISBN NumberISBN 978-83-7493-800

Historia zmian

Data aktualizacji: 29/12/2017 - 13:53; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)