Introduction to Quantum Entanglement

TytułIntroduction to Quantum Entanglement
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2012
AutorzyKurzyk D
JournalTheoretical and Applied Informatics
Volume24
ISSN1896–5334

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)