Laboratory for the exploration of virtual 3D environments

TytułLaboratory for the exploration of virtual 3D environments
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2009
AutorzyGłomb P, Skabek K
JournalAnnual Report 2009
ISSN1640-3754

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)