The law of the iterated logarithm for random interval homeomorphisms

TytułThe law of the iterated logarithm for random interval homeomorphisms
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2021
AutorzyCzudek K, Szarek T, Wojewódka-Ściążko H
JournalIsrael Journal of Mathematics
Volume246
Start Page47–53
Date Published11/2021
Abstract

A proof of the law of the iterated logarithm for random homeomorphisms of the interval is given.

DOI10.1007/s11856-021-2235-9

Historia zmian

Data aktualizacji: 20/10/2023 - 15:23; autor zmian: Hanna Wojewódka Ściążko (hws@iitis.pl)