Metodyka detekcji wybranych technik kodowania informacji na nośnikach DVD

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)