Możliwość zastosowania obliczeń kwantowych w modelowaniu systemów i procesów transportowych

TytułMożliwość zastosowania obliczeń kwantowych w modelowaniu systemów i procesów transportowych
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2022
AutorzyKrawiec K, Koniorczyk M, Domino K
JournalTransport Miejski i Regionalny
Volume09
Start Page31
Date Published11/2022
Słowa kluczowemodelowanie systemów transportowych, obliczenia kwantowe, publiczny transport zbiorowy
URLhttps://tmir.sitk.org.pl/nr-9-2022-r/

Historia zmian

Data aktualizacji: 13/12/2022 - 08:41; autor zmian: Krzysztof Domino (kdomino@iitis.pl)