Modelling Dynamics of TCP Flows in Very Large Network Topologies

TytułModelling Dynamics of TCP Flows in Very Large Network Topologies
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2016
AutorzyNycz M, Nycz T, Czachórski T
EditorAbdelrahman OH, Gelenbe E, Gorbil G, Lent R
Book TitleInformation Sciences and Systems 2015: 30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2015)
Pagination251–259
PublisherSpringer International Publishing
CityCham
ISBN Number978-3-319-22635-4
URLhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-22635-4_23
DOI10.1007/978-3-319-22635-4_23

Historia zmian

Data aktualizacji: 17/11/2016 - 13:56; autor zmian: Jarmila Mielczarkova (jarkam@iitis.pl)