Modelling New Congestion Control Mechanisms TCP/IP Internet Protocols

TytułModelling New Congestion Control Mechanisms TCP/IP Internet Protocols
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2001
AutorzyCzachórski T, Pekergin F
Conference NameProc. of International Conference on Control AUTOMATICS 2001, Odessa, Ukraine, 10-15 September 2001.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)