Multimedia browser for on-line Daisy Books reading

TytułMultimedia browser for on-line Daisy Books reading
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2005
AutorzyBrzoza P, Winiarczyk R
Conference NameConferrence Techshere 2005

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)