A novel diffusion process with jumps to study an electronic-optical edge router

TytułA novel diffusion process with jumps to study an electronic-optical edge router
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2005
AutorzyCzachórski T, Pekergin F
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej I Stosowanej
Volume17

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)