Omnisolver: an extensible interface to Ising spin glass solvers

TytułOmnisolver: an extensible interface to Ising spin glass solvers
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2023
AutorzyJałowiecki K, Pawela Ł
JournalSoftwareX
Volume24
Start Page101559
Słowa kluczoweFOS: Computer and information sciences, FOS: Physical sciences, Quantum Physics (quant-ph), Software Engineering (cs.SE)
URLhttps://www.softxjournal.com/article/S2352-7110(23)00255-8/fulltext
DOI10.1016/j.softx.2023.101559

Historia zmian

Data aktualizacji: 11/12/2023 - 19:57; autor zmian: Konrad Jałowiecki (kjalowiecki@iitis.pl)