Operational Quantum Average-Case Distances

Historia zmian

Data aktualizacji: 14/09/2023 - 16:18; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)