Porównanie metod analizy efektywności na przykładzie serwera aplikacji w sieci lokalnej

TytułPorównanie metod analizy efektywności na przykładzie serwera aplikacji w sieci lokalnej
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2011
AutorzyCzachórski T, Grochla K, Józefiok A, Nycz T
JournalStudia Informatica
Volume32
ISSN1731-2264
AbstractW artykule przedstawiono model kolejkowy służący do oceny funkcjonowania dużego systemu sieciowego, w skład którego wchodzi rozbudowany system bazodanowy. Opisywany system jest systemem rzeczywistym. Zebrane wyniki pracy systemu posłużyły do budowy modelu działania aplikacji interakcyjnych, na podstawie łańcuchów Markova, aproksymacji dyfuzyjnej i symulacji zdarzeń dyskretnych. Porównanie ich z rzeczywistymi wynikami umożliwiło sprawdzenie przdatności użytych metod w rzeczywistych warunkach.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)