Quantum annealing in the NISQ era: railway conflict management

TytułQuantum annealing in the NISQ era: railway conflict management
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2023
AutorzyDomino K, Koniorczyk M, Krawiec K, Jałowiecki K, Deffner S, Gardas B
JournalEntropy
Volume25
Start Page191
Date Published01/2023
Słowa kluczoweQuadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO), Quantum annealing, Railway dispatching problem
DOI10.3390/e25020191

Projekt: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 30/01/2023 - 09:00; autor zmian: Krzysztof Domino (kdomino@iitis.pl)