Quantum games on evolving random networks

TytułQuantum games on evolving random networks
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2016
AutorzyPawela Ł
JournalPhysica A
Volume458

Historia zmian

Data aktualizacji: 24/05/2016 - 13:45; autor zmian: ()