Relating entropies of quantum channels

Historia zmian

Data aktualizacji: 16/08/2021 - 12:43; autor zmian: Łukasz Pawela (lpawela@iitis.pl)