State-efficient QFA Algorithm for Quantum Computers

TytułState-efficient QFA Algorithm for Quantum Computers
Publication TypeJournal Article
Rok publikacjiSubmitted
AutorzySalehi Ö, Yakaryılmaz A
JournalarXiv preprint arXiv:2107.02262

Historia zmian

Data aktualizacji: 26/07/2021 - 07:13; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)