Systemy komunikacyjne w automatyzacji procesów wytwarzania

TytułSystemy komunikacyjne w automatyzacji procesów wytwarzania
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji1997
AutorzyKoch J., Kosmulska-Bochenek E., Kowalczyk G., Mrzygłód M., Nowak M, Reiner J., Sacha K., Skura K., Smalec Z., Sochan A, Trzciński P.
Conference NameKonferencja Automatyzacja produkcji '97
AbstractSystemy komunikacyjne oraz elektroniczne środki przekazu informacji odgrywają bardzo ważą rolę w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. W artykule tym przedstawiono techniczne aspekty integracji przepływu informacji w przedsiębiorstwie, w szczególności zaś zakres zastosowań systemów komunikacyjnych w automatyzacji procesów wytwarzania. Na tle Modelu Odniesienia dla Współdziałania Systemów Otwartych scharakteryzowano podstawowe cechy rozległych (WAN) oraz lokalnych sieci komputerowych (LAN) oraz rodzaje stosowanych protokołów komunikacyjnych. Wskazano na tendencje rozwoju tych systemów oraz przedstawiono przykłady ich zastosowań. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z przemysłowymi systemami komunikacyjnymi typu Fieldbus. Zdefiniowano wymagania stawiane tym systemom w zastosowaniach przemysłowych oraz przedstawiono podstawowe cechy wybranych standardów sieci przemysłowych. Wskazano również na możliwości praktycznego stosowania sieci Fieldbus w otwartych systemach sterowania oraz perspektywy ich rozwoju. Na koniec zaprezentowano pilotową sieć komunikacyjną w laboratorium CSP (Centrum Systemów Produkcyjnych) w ITMiA PWr.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)