Techniczne i społeczne problemy zastosowania Internetu

TytułTechniczne i społeczne problemy zastosowania Internetu
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2005
AutorzyBiałecki T., Głomb P, Sochan A
EditorKwiecień A, Wódz K
ChapterJPEG 2000 w transmisjach sieciowych - wpływ współczynnika strat na jakość obrazu wideo
PublisherWydawnictwa Komunikacji i Łączności
CityWydawnictwa Komunikacji l Łaczności
ISBN Number83-206-1590-9
AbstractW rozdziale przedstawiono analizę mechanizmu utrzymania jakości prezentacji strumienia obrazów JPEG 2000 w warunkach transmisji z utratą danych z wykorzystaniem dodatkowej informacji nadmiarowej. Kolejne podrozdziały przedstawiają: teoretyczną analizę zagadnienia skalowanej transmisji wideo w środowisku o wysokiej stopie błędu z wykorzystaniem informacji korekcyjnej, opracowane stanowisko badawcze, wyniki badań i podsumowanie.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)