Wykorzystanie metod wizji komputerowej do budowy wirtualnego muzeum

TytułWykorzystanie metod wizji komputerowej do budowy wirtualnego muzeum
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2004
AutorzySkabek K, Winiarczyk R
ChapterWykorzystanie metod wizji komputerowej do budowy wirtualnego muzeum
PublisherWydawnictwo Naukowo-Techniczne

Historia zmian

Data aktualizacji: 15/03/2016 - 10:59; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)