Wyrównywanie obciążenia w warunkach intensywnej komunikacji.

TytułWyrównywanie obciążenia w warunkach intensywnej komunikacji.
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji1999
AutorzyNowak M
JournalZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)