Wysokowydajne sieci komputerowe. Nowe technologie

TytułWysokowydajne sieci komputerowe. Nowe technologie
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2005
AutorzyZnamirowski L
EditorWęgrzyn S, Pochopień B, Czachórski T
ChapterDwufazowy algorytm wyznaczania konformacji nanostruktur
PublisherWydawnictwa Komunikacji i Łączności
CityWarszawa
ISBN NumberISBN 83-206-1573-9
AbstractW procesach budowy obiektów w dziedzinie informatycznej technologii wytwarzania, jedną z możliwych metod jest wykorzystanie molekularnego programu określającego budowę obiektu, który powstaje na bazie współdziałających, molekularnych narzędzi realizujących program. Analiza działania sieci współpracujących nanostruktur wymaga znajomości konformacji początkowych lub konformacji występujących w sieci w wyniku współdziałania z innymi nanostrukturami. W rozdziale rozpatruje się zagadnienie wyznaczania konformacji dla polipeptydu określonego jego kodem zapisanym w DNA w przypadku powstawania w rybosomie lub w wyniku współdziałania z tzw. białkiem opiekuńczym w fazie innej niż faza powstawania. Przedstawiony został bezgradientowy, dwufazowy algorytm wyznaczania konformacji poprzez obliczenie kątów torsyjnych dla łańcucha aminokwasów. Rozważania zilustrowano przykładem numerycznym.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)