O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Zapraszamy do wysłuchania krótkich wykładów prof. Erola Gelenbe:  

  https://www.youtube.com/watch?v=4Dn8Hp8T9H4 

  http://serious-science.org/cybersecurity-9509

 • Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

  zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

  mgr. Jacka Grucy

  Tytuł rozprawy

  Solving two-level optimization problems related to Bell’s theorem

  Obrona doktorska odbędzie się w dniu 4.09.2019 roku w siedzibie Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ul. Bałtycka 5 w sali seminaryjnej.

  Rozpoczęcie obrony doktorskiej o godz. 9:00.

  Rozprawa doktorska jest broniona w dziedzinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

  Promotor:

  dr hab. Zbigniew Puchała; dr hab. Wiesław Laskowski

  Recenzenci:

  prof. dr hab. Roman Gielerak
  dr hab. inż. Remigiusz Augusiak
   
  Z opiniami recenzentów i streszczeniem rozprawy można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu, oraz w bibliotece IITiS PAN. W bibliotece Instytutu można dodatkowo zapoznać się z rozprawą.
 • Data: 

  06/08/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Michael McGettrick, NUI Galway

  We will present in this talk some new ideas and features pertaining to Higher Order Quantum Walks (also known as Quantum Walks with memory). It is known that quantum walks play a very important role in the design of algorithms for our "soon to arrive at a store near you" quantum computers. Because of this, there is an active research community constructing various different types of quantum walks with different properties.

 • Z przyjemnością informujemy, że nasz pracownik, Adam Glos, uzyskał w tegorocznej edycji konkursu Etiuda 7 finansowanie projektu pt. "Analiza i zastosowanie kwantowego wyszukiwania przestrzennego". Konkurs Etiuda skierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski. Projekt realizowany będzie we współpracy z Center for Quantum Computer Science, Faculty of Computing, University of Latvia.

 • Data: 

  30/07/2019 - 12:00

  Prelegent: 

  Kamil Książek

  W czasie seminarium omówione zostaną wybrane rodzaje sztucznych sieci neuronowych: grafowe sieci konwolucyjne (Graph Convolutional Networks), sieć konwolucyjna VGG-16 oraz binarne sieci neuronowe (Binary Neural Networks). Sieci grafowe mogą być wykorzystane w uczeniu półnadzorowanym m.in. w zadaniu klasyfikacji wierzchołków w grafie. Architektura VGG-16 zostala zdefiniowana przez Visual Geometry Group. Jest to typowa sieć konwolucyjna stosowana do klasyfikacji obrazów.

 • Prof. Erol Gelenbe z IITiS PAN został odznaczony Komandorią francuskiego Orderu Narodowego Zasługi, zgodnie z dekretem Prezydenta  Emmanuela Macrona z dnia 30 maja 2019 r. i został udekorowany w dniu 3 lipca br. przez Ministra Szkolnictwa Wyższego, Badań i Innowacji, Panią  Frédérique Vidal.

 • Obrona rozprawy doktorskiej Pawła Foremskiego
  Obrona rozprawy doktorskiej Pawła Foremskiego

  Dnia 13 czerwca odbyła się na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszego pracownika, Pawła Foremskiego. Tematem rozprawy była klasyfikacja ruchu w Internecie.

 • Miło nam poinformować, iż nasz pracownik, Kamil Książek, pracujący w Zespole Internetu Rzeczy, został laureatem konkursu "Studencki Nobel" w kategorii IT. Serdecznie gratulujemy!

  Finalistami w tej samej kategorii byli także: Aleksandra Krawiec (Zespół Kwantowych Systemów Informatyki), Anna Strzoda (Zespół Internetu Rzeczy), Bartosz Grabowski (Zespół Systemów Multimedialnych) oraz Paulina Lewandowska (Zespół Kwantowych Systemów Informatyki).

Strony