Horizontal Tabs

Publikacje

2014

51. Domański, A., J. Domańska, and S. Chmiel, "JavaScript Frameworks and Ajax Applications", Computer Networks: Springer International Publishing Switzerland, pp. 57–68, 2014.
52. Domańska, J., Markowowskie modele natężenia przesyłów internetowych., Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, 2014.
53. Domańska, J., A. Domański, D. R. Augustyn, and J. Klamka, "A red modified weighted moving average for soft real-time application", Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., vol. 24, no. 3, pp. 697–707, 2014.
54. Domańska, J., A. Domański, and T. Czachórski, "A few investigations of long-range dependence in network traffic", Information Science and Systems 2014: Springer International Publishing Switzerland, pp. 137–144, 2014.
55. Domańska, J., A. Domański, and T. Czachórski, "Modeling Packet Traffic with the Use of Superpositions of Two-State MMPPs", Computer Networks: Springer International Publishing Switzerland, pp. 24–36, 2014.
56. Domańska, J., A. Domański, T. Czachórski, and J. Klamka, "Flluid flow approximation of time-limited TCP/UDP/XCP streams.", Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, vol. 62, no. 2, pp. 217–225, 2014.

2013

59. Domańska, J., A. Domański, and T. Czachórski, "Fluid Flow Analysis of RED Algorithm with Modified Weighted Moving Average", Modern Probabilistic Methods for analysis of Telecommunication Networks: Springer, pp. 50–58, 1, 2013.
61. Domański, A., J. Domańska, and T. Czachórski, Internet in the Information Society Computer Systems Architecture and Security, 41-300 Dąbrowa Górnicza Cieplaka Str. 1c, Academy od Business in Dabrowa Gornicza, 2013.
62. Domański, A., J. Domańska, and T. Czachórski, "GCU-Accelerated fluid flow approximation of the Active Queues Management algorithms", Theoretical and Applied Informatics, vol. 25, no. 2, pp. 93–104, 2013.
63. Domański, A., J. Domańska, and J. Klamka, Internet in the Information Society Computer Systems Architecture and Security, Cielplaka Str. 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Academy of Business in Dabrowa Gornicza, 2013.
64. Domański, A., J. Domańska, and J. Klamka, "Analysis of CHOKe-Family Active Queue Management", Theoretical and Applied Informatics, vol. 25, no. 1, pp. 49–66, 2013.
65. Helwich, E., J. Wójkowska-Mach, M. Borszewska-Kornacka, J. Gadzinowski, A. Kordek, D. Pawlik, J. Szczapa, J. Domańska, J. Klamka, P.B. Heczko, et al., "Epidemiologia zakażeń noworodków z bardzo małą masą urodzeniową", Developmental Period Medicine Medycyna Wieku Rozwojowego, vol. XVII, no. 3, pp. 224–231, 2013.

2012

68. Domański, A., J. Domańska, and T. Czachórski, "Computer Networks", Communications in Computer and Information Science, vol. 291, Berlin Heidelberg, Springer, 2012.
70. Pawlas, P., A. Domański, and J. Domańska, "Computer Networks", Communications in Computer and Information Science, vol. 291, Berlin Heidelberg, Springer, 2012.

2011

71. Domańska, J., A. Domański, and T. Czachórski, "Internet Traffic Source Vased on Hidden Markov Model", Smart spaces and Next Generation Wired/Wireless Networking, Berlin Heidelberg, Springer, pp. 395–404, 2011.
72. Domańska, J., A. Domański, and D. R. Augustyn, "The Impact of the Modified Weighted Moving Average on the Performance of the RED Mechanism", Computer Networks, Berlin Heidelberg, Springer, pp. 37–44, 2011.
73. Hubczyk, M., A. Domański, and J. Domańska, "Internet - Technical developments and Applications 2", Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 118, Berlin Heidelberg, Springer, 2011.

2010

74. Augustyn, D. R., A. Domański, and J. Domańska, "A choice of optimal packet dropping function for active queue management", Communications in Computer and Information Science 79, 2010.
75. Domański, A., J. Domańska, S. Nowak, and T. Czachórski, "A contribution to the fair scheduling for the TCP and UDP streams", Communications in Computer and Information Science 79, 2010.

Strony

Historia zmian

Data aktualizacji: 01/08/2023 - 12:42; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)