Język programowania komputerów kwantowych oparty o model macierzy gęstości

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:43; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)