Modele dynamiki transmisji, sterowania zatłoczeniem i jakością usług w Internecie

Projekt ma na celu:
- rozwój matematycznych metod modelowania pracy sieci heterogenicznych o rozległej i złożonej topologii, z uwzględnieniem zmiennego w czasie obciążenia tych sieci,
- utworzenie gamy narzędzi programowych niezbędnych dla praktycznego stosowania tych metod do ilościowej analizy dynamiki natężenia przesyłów sieciowych,
- zastosowanie opracowanych metod i narzędzi do analizy wybranych problemów związanych z zarządzaniem przesyłami, zarządzaniemruchem i jakością transmisji w Internecie.

Podstawowym założeniem wszystkich prac jest uwzględnienie zmiennego w czasie obciążenia sieci i zmiennego natężenia
transmitowanego ruchu, co pozwoli dokładniej widzieć i analizować zachowanie sieci i lepiej przewidywać skutki wprowadzenia mechanizmów regulacji natężenia ruchu. Projekt zamierza przygotować matematyczne i programowe narzędzia dla modelowania stanów nieustalonych (dynamiki natężenia transmisji) w rozległych i złożonych (heterogenicznych) sieciach komputerowych, a w szczególności w Internecie.

Numer projektu: 

4796/B/T02/2011/40

Termin: 

01/01/2011

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Kierownik projektu: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:20; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Projekt ma na celu:
- rozwój matematycznych metod modelowania pracy sieci heterogenicznych o rozległej i złożonej topologii, z uwzględnieniem zmiennego w czasie obciążenia tych sieci,
- utworzenie gamy narzędzi programowych niezbędnych dla praktycznego stosowania tych metod do ilościowej analizy dynamiki natężenia przesyłów sieciowych,
- zastosowanie opracowanych metod i narzędzi do analizy wybranych problemów związanych z zarządzaniem przesyłami, zarządzaniemruchem i jakością transmisji w Internecie.

Podstawowym założeniem wszystkich prac jest uwzględnienie zmiennego w czasie obciążenia sieci i zmiennego natężenia
transmitowanego ruchu, co pozwoli dokładniej widzieć i analizować zachowanie sieci i lepiej przewidywać skutki wprowadzenia mechanizmów regulacji natężenia ruchu. Projekt zamierza przygotować matematyczne i programowe narzędzia dla modelowania stanów nieustalonych (dynamiki natężenia transmisji) w rozległych i złożonych (heterogenicznych) sieciach komputerowych, a w szczególności w Internecie.