Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC — EuroHPC PL

 

 

Projekt EuroHPC PL służyć ma realizacji badań naukowych dzięki budowie i udostępnieniu zasobów obliczeniowych. Pozwoli to na przeprowadzanie obliczeń w wielkiej skali wpisujących się bezpośrednio w ramy wspólnego przedsięwzięcia EuroHPC JU, tj. europejskiego systemu superkomputerów klasy eksaskalowej, zbudowanych w oparciu o technologie rozwijane w Europie. Umożliwi to m.in. symulacje, analizę dużych zbiorów danych naukowych i zaawansowane wizualizacje, które są podstawowym narzędziem w badaniach naukowych. Projekt EuroHPC PL jest polskim elementem infrastruktury EuroHPC JU.

 Projekt dostarczy specjalistycznej infrastruktury umożliwiającej podejmowanie wyzwań badawczych, kluczowych z punktu widzenia polskiego społeczeństwa, środowiska naukowego i gospodarki, poprzez:

 1. udostępnienie hybrydowej infrastruktury obliczeniowej: superkomputerów oraz akceleratorów kwantowych i neuromorficznych i dedykowanych usług.
 2. badania i innowacje dostosowujące problemy badawcze i oprogramowanie do możliwości eksaskalowych superkomputerów i nowoczesnych architektur obliczeniowych.

Zadania szczegółowe realizowane będą w ramach czterech laboratoriów:

 • Laboratorium modelowania i równoległego przetwarzania danych w środowisku przedeksaskalowym
 • Laboratorium zastosowań obliczeń hybrydowych
 • Laboratorium zastosowania superkomputerów w medycynie
 • Laboratorium efektywności energetycznej i obliczeniowej oprogramowania HPC 

Efektem realizacji będzie IB, umożliwiająca wykonywanie wielkoskalowych symulacji i analiz naukowcom i przedsiębiorstwom, dla podejmowania współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, co spowoduje wzrost innowacyjności oraz rozwój polskiej gospodarki. 

Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023 przez konsorcjum składające się z siedmiu instytucji naukowych, którego Liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Koszt całkowity projektu: 222 831 228,99 zł

Koszty kwalifikowalne: 217 355 728,99 zł

Dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich): 180 102 219,69 zł

http://www.eurohpc.pl/

Numer projektu: 

POIR.04.02.00-00-D014/20-00

Termin: 

od 01/01/2021 do 31/12/2023

Typ projektu: 

Inne

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Partnerzy: 

ACK Cyfronet, PCSS, TASK, WCSS, NCBJ, CFT

Historia zmian

Data aktualizacji: 08/03/2023 - 16:36; autor zmian: Łukasz Pawela (lpawela@iitis.pl)

 

 

Projekt EuroHPC PL służyć ma realizacji badań naukowych dzięki budowie i udostępnieniu zasobów obliczeniowych. Pozwoli to na przeprowadzanie obliczeń w wielkiej skali wpisujących się bezpośrednio w ramy wspólnego przedsięwzięcia EuroHPC JU, tj. europejskiego systemu superkomputerów klasy eksaskalowej, zbudowanych w oparciu o technologie rozwijane w Europie. Umożliwi to m.in. symulacje, analizę dużych zbiorów danych naukowych i zaawansowane wizualizacje, które są podstawowym narzędziem w badaniach naukowych. Projekt EuroHPC PL jest polskim elementem infrastruktury EuroHPC JU.

 Projekt dostarczy specjalistycznej infrastruktury umożliwiającej podejmowanie wyzwań badawczych, kluczowych z punktu widzenia polskiego społeczeństwa, środowiska naukowego i gospodarki, poprzez:

 1. udostępnienie hybrydowej infrastruktury obliczeniowej: superkomputerów oraz akceleratorów kwantowych i neuromorficznych i dedykowanych usług.
 2. badania i innowacje dostosowujące problemy badawcze i oprogramowanie do możliwości eksaskalowych superkomputerów i nowoczesnych architektur obliczeniowych.

Zadania szczegółowe realizowane będą w ramach czterech laboratoriów:

 • Laboratorium modelowania i równoległego przetwarzania danych w środowisku przedeksaskalowym
 • Laboratorium zastosowań obliczeń hybrydowych
 • Laboratorium zastosowania superkomputerów w medycynie
 • Laboratorium efektywności energetycznej i obliczeniowej oprogramowania HPC 

Efektem realizacji będzie IB, umożliwiająca wykonywanie wielkoskalowych symulacji i analiz naukowcom i przedsiębiorstwom, dla podejmowania współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, co spowoduje wzrost innowacyjności oraz rozwój polskiej gospodarki. 

Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023 przez konsorcjum składające się z siedmiu instytucji naukowych, którego Liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Koszt całkowity projektu: 222 831 228,99 zł

Koszty kwalifikowalne: 217 355 728,99 zł

Dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich): 180 102 219,69 zł

http://www.eurohpc.pl/