Nieinwazyjne techniki tworzenia trójwymiarowego studium geometrii anatomicznych struktur głowy pacjenta dla potrzeb dokumentacji i diagnostyki ortodontycznej

Historia zmian

Data aktualizacji: 10/04/2017 - 13:05; autor zmian: Arkadiusz Sochan (arek@iitis.pl)