Opracowanie szybkich algorytmów kodowania obrazów w standardzie JPEG dla implementacji w układach reprogramowalnych FPGA

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:47; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)