Opracowanie technologii kodowania sekwencji ruchomych obrazów do prezentacji na urządzeniach mobilnych

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:46; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)