Opracowanie, wydanie i promocja komiksu fabularnego połączonego z podręcznikiem dotyczącym kwantowej teorii informacji (QI-COMIX)

Historia zmian

Data aktualizacji: 06/07/2018 - 17:57; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)