Optymalizacja i Równoważenie Obciążenia w Sieciach Bezprzewodowych Nowej Generacji

Wzrost liczby urządzeń korzystających z bezprzewodowej transmisji danych i ilości przesyłanych danych powoduje występowanie przeciążeń w sieciach bezprzewodowych. Projekt odpowiada na ten problem i ma na celu zwiększenie wydajności sieci LTE, WiFi i heterogenicznych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ich budowy i utrzymania. W projekcie zostaną opracowane nowe algorytmy samooptymalizacji i równoważenia obciążenia dla sieci bezprzewodowych. Ich wprowadzenie pozwoli w znaczący sposób zwiększyć dostępne dla użytkowników przepustowość sieci poprzez zrównoważenie natężenia ruchu w stacjach bazowych i obniżenie kosztów rozbudowy sieci dzięki wykorzystaniu mechanizmów autokonfiguracji.

Numer projektu: 

LIDER/10/194/L-3/11/

Termin: 

od 01/01/2013 do 31/12/2015

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:11; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Wzrost liczby urządzeń korzystających z bezprzewodowej transmisji danych i ilości przesyłanych danych powoduje występowanie przeciążeń w sieciach bezprzewodowych. Projekt odpowiada na ten problem i ma na celu zwiększenie wydajności sieci LTE, WiFi i heterogenicznych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ich budowy i utrzymania. W projekcie zostaną opracowane nowe algorytmy samooptymalizacji i równoważenia obciążenia dla sieci bezprzewodowych. Ich wprowadzenie pozwoli w znaczący sposób zwiększyć dostępne dla użytkowników przepustowość sieci poprzez zrównoważenie natężenia ruchu w stacjach bazowych i obniżenie kosztów rozbudowy sieci dzięki wykorzystaniu mechanizmów autokonfiguracji.