Projekt badawczo-innowacyjny DOSS: BEZPIECZNE DZIAŁANIE IOT Z KONTROLĄ ŁAŃCUCHA DOSTAW.

Miło nam poinformować, że Instytut wraz 10 partnerami rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego w ramach Horizon Europe.

Projekt badawczo-innowacyjny DOSS: BEZPIECZNE DZIAŁANIE IOT Z KONTROLĄ ŁAŃCUCHA DOSTAW.

Projekt będzie realizowany przez okres trzech lat i otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 milionów euro z programu Komisji Europejskiej Horyzont Europa.

Koordynatorem projektu jest Atos Hungary.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i niezawodności operacji IoT poprzez wprowadzenie zintegrowanych ram monitorowania i walidacji obejmujących wszystkie podmioty i odpowiednie etapy łańcuchów dostaw IoT.

Technologie, które mają zostać wdrożone, obejmują nowo zdefiniowany, nadający się do odczytu maszynowego "paszport bezpieczeństwa urządzenia", zawierający istotne dla bezpieczeństwa informacje o komponentach sprzętowych systemu; zintegrowany tester komponentów do oceny aplikacji innych firm, a także rozwoju wewnętrznego; architekturę i modelowanie zagrożeń cyfrowy bliźniak cyberbezpieczeństwa; walidator bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z normami i przepisami; oraz zestaw narzędzi do ochrony operacji IoT i dostarczania informacji zwrotnych do wcześniejszych etapów łańcucha zaufania dostaw.

Koncepcja opiera się na paradygmacie bezpieczeństwa poprzez projektowanie i obejmuje zarówno walidację i zapewnienie bezpieczeństwa produktu i operacji, jak i wszystkie etapy cyklu życia produktu, od projektu, poprzez wdrożenie i dystrybucję, po eksploatację i wycofanie z eksploatacji.

Numer projektu: 

101120270 - DOSS

Termin: 

od 01/09/2023 do 31/08/2026

Typ projektu: 

Projekty rozwojowe

Kierownik projektu: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 22/09/2023 - 14:32; autor zmian: Monika Serafin (mserafin@iitis.pl)

Miło nam poinformować, że Instytut wraz 10 partnerami rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego w ramach Horizon Europe.

Projekt badawczo-innowacyjny DOSS: BEZPIECZNE DZIAŁANIE IOT Z KONTROLĄ ŁAŃCUCHA DOSTAW.

Projekt będzie realizowany przez okres trzech lat i otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 milionów euro z programu Komisji Europejskiej Horyzont Europa.

Koordynatorem projektu jest Atos Hungary.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i niezawodności operacji IoT poprzez wprowadzenie zintegrowanych ram monitorowania i walidacji obejmujących wszystkie podmioty i odpowiednie etapy łańcuchów dostaw IoT.

Technologie, które mają zostać wdrożone, obejmują nowo zdefiniowany, nadający się do odczytu maszynowego "paszport bezpieczeństwa urządzenia", zawierający istotne dla bezpieczeństwa informacje o komponentach sprzętowych systemu; zintegrowany tester komponentów do oceny aplikacji innych firm, a także rozwoju wewnętrznego; architekturę i modelowanie zagrożeń cyfrowy bliźniak cyberbezpieczeństwa; walidator bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z normami i przepisami; oraz zestaw narzędzi do ochrony operacji IoT i dostarczania informacji zwrotnych do wcześniejszych etapów łańcucha zaufania dostaw.

Koncepcja opiera się na paradygmacie bezpieczeństwa poprzez projektowanie i obejmuje zarówno walidację i zapewnienie bezpieczeństwa produktu i operacji, jak i wszystkie etapy cyklu życia produktu, od projektu, poprzez wdrożenie i dystrybucję, po eksploatację i wycofanie z eksploatacji.